Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 111469 έχουν ανακοινωθεί.