Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 115054 έχουν ανακοινωθεί.