Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 115055 έχουν ανακοινωθεί.