Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 115200 έχουν ανακοινωθεί.