Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 119518 έχουν ανακοινωθεί.