Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 119519 έχουν ανακοινωθεί.