Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 119520 έχουν ανακοινωθεί.