Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΜΣ-ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης μεταπτυχιακής υποτροφίας (υποψήφιου διδάκτορα).