Ξεναγήσεις στην έκθεση «Ομιλούσες Εικόνες: Η διάδοση του θρησκευτικού πίνακα στη Ρωσία και στα Βαλκάνια, 16ος - 19ος αιώνας»

Λήψη δελτίο τύπου σε μορφή PDF

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Ομιλούσες Εικόνες: Η διάδοση του θρησκευτικού πίνακα
στη Ρωσία και στα Βαλκάνια, 16ος - 19ος αιώνας
», που παρουσιάζεται στο
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2014
διοργανώνονται από τους αρχαιολόγους‐επιμελητές της έκθεσης κ.κ. Νίκο
Καστρινάκη και Νίκο Κωνστάντιο οι ακόλουθες ξεναγήσεις:
Φεβρουάριος
Πέμπτη 13/2, Κυριακή 16/2, Πέμπτη 20/2, Πέμπτη 27/2 και ώρα 12:00
Μάρτιος
Πέμπτη 6/3, Πέμπτη 13/3, Κυριακή 16/3, Πέμπτη 20/3, Πέμπτη 27/2 και ώρα
12:00
Απρίλιος
Πέμπτη 3/4 (ώρα 12:00), Πέμπτη 10/4 (ώρα 12:00), Κυριακή 13/4 (ώρα 13:30)

Tο Βυζαντινό Μουσείο εγκαινιάζει σειρά ξεναγήσεων στη ρωσική γλώσσα όχι
μόνον στην περιοδική αλλά και στη μόνιμη έκθεση το προσεχές χρονικό διάστημα.
Η σειρά αυτή αρχίζει με κυριακάτικες περιηγήσεις στην περιοδική έκθεση
«Ομιλούσες Εικόνες» από τη Victoria Negribetskaya, φοιτήτρια στο Τμήμα Ιστορίας‐
Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 23/2,
στις 23/3 και στις 6/4 και ώρα 12:00.

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Βυζαντινού και Χριστιανικού
Μουσείου και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - Ι.Τ.Ε.
στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράμματος «Ρώσικες εικόνες στην Ελλάδα 15ος - αρχές 20ού αιώνα
και εντάσσεται στον θεσμό «Το έκθεμα του μήνα» που εισήγαγε το Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2000.