ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου «Διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στην Δράση «ΘΑΛΗΣ» απευθύνει πρόσκληση σε 4-6 ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους σε πρακτική άσκηση (field school).

Λήψη αρχείου