Εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία, που διεξάγει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, θα διενεργηθούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, οδός Νικ. Φωκά 130 και Μελισσηνού, Ρέθυμνο. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση σε θέματα οθωμανικής ιστορίας, συνέντευξη και εξέταση σε ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική).

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) αίτηση υποψηφίου, 2) τίτλος σπουδών, 3) βιογραφικό σημείωμα, 4) γραπτή ερευνητική πρόταση και 5) τίτλος κατοχής ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει).

Δεκτοί γίνονται οι απόφοιτοι Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Πτυχιούχοι άλλων σχολών Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου γίνονται δεκτοί με ειδική απόφαση της εξεταστικής επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα είναι δεκαπέντε (15).

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, τηλ. 2831077337-77379 και στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/graduate/turkish-studies/tourkology.html