Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece."

Στα πλαίσια του προγράμματος IGEAN - Καινοτόμες γεωφυσικές προσεγγίσεις για την μελέτη των πρώιμων αγροτικών εγκαταστάσεων της Νεολιθικής Θεσσαλίας, το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος σε συνεργασία με την ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Νομού Μαγνησίας διοργανώνει διήμερο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο 'Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece'.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας σχετικά με τη διαφορετικότητα και ποικιλομορφία των Νεολιθικών κοινωνιών στον ελλαδικό χώρο μέσα από τη μελέτη του τοπίου, της χρήσης γης, του αρχαιοπεριβάλλοντος, και των δικτύων επαφών αυτών των προϊστορικώνν κοινοτήτων.

Το συνέδριο 'Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece' θα λάβει χώρα στις 29 και 30 Μαϊου 2015 στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Νικηφόρου 130, Ρέθυμνο.

http://igean.ims.forth.gr/conference/?page_id=57