Διάλεξη της Dr. Penny Bickle

Καθημερινότητα και τρόποι ζωής στη Νεολιθική Ευρώπη

Η Νεολιθική περίοδος στην Ευρώπη έφερε καινοτόμες αλλαγές στην ανθρώπινη διατροφή, στα μοντέλα κινητικότητας των πληθυσμών και στην κοινωνική οργάνωση, οι οποίες είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στους τρόπους ζωής των Νεολιθικών κοινωνιών. Σε αυτή τη διάλεξη, δείχνω πως ένας αριθμός διαφορετικών νέων αναλυτικών τεχνικών βελτιώνουν την κατανόησή μας για την διατροφή και την κινητικότητα, και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν γνώσεις για τη συγγένεια, για τις ατομικές βιογραφίες και την κοινωνική διαφορετικότητα. Η ομιλία θα επικεντρωθεί στα αποτελέσματα τριών πρόσφατων και σε εξέλιξη ερευνητικών προγραμμάτων που διερευνούν τον πολιτισμό Lineabandkeramik (LBK). Ο πολιτισμός LBK εκτείνεται από την Ουκρανία μέχρι την κοιλάδα του Παρισίου, c. 5500-4900 π.Χ. και αποτέλεσε το μέσο για να φτάσει ο Νεολιθικός τρόπος ζωής στην κεντρική Ευρώπη. Τρεις διαφορετικές τεχνικές θα συζητηθούν: σταθερά ισότοπα και ισότοπα στροντίου, νέοι μέθοδοι ραδιοχρονολόγησης (Bayesian modelling), αναλύσεις υπολειμμάτων λιπιδίων.

Αυτό είναι το θέμα της διάλεξης της Dr. Penny Bickle, Λέκτορα Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλη Βρετανίας, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, την Πέμπτη 11 Δεκέμβρη 2014, ώρα 20:00.