Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Photgrapher έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την παρακάτω θέση έχουν ανακοινωθεί.


IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Photographer
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 239.