Αποτελέσματα αξιολόγησης

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις παρακάτω θέσεις έχουν ανακοινωθεί.

IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\PostDoc1
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 364

Αποτελέσματα αξιολόγησης

 

IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\PostDoc2
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 365

Αποτελέσματα αξιολόγησης

 

IMS\ARISTEIA_II\DynByzCrete\Phd1
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ 366

Αποτελέσματα αξιολόγησης