ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

To Iνστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει έκθεση σχετικά με τις έρευνες και την ανασκαφή στη Θηρασία, το μικρό νησί απέναται από τη Θήρα στην οπoία είναι βασικός συντελεστής.  Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015.

Η έρευνα αυτή με την ονομασία «Νησιωτικοί Διαχρονικοί Πολιτισμοί, η περίπτωση της Θηρασίας» διεξάγεται από το 2012 και συμμετέχει το ΙΜΣ μέσω του Εργαστηρίου Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος.  Χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Θαλής.  Συμμετέχει επίσης το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα διαχρονικής και πολυεπιστημονικής έρευνας με επιστήμονες διαφόρων κλάδων, ιστορικούς, αρχαιολόγους, γεωλόγους, φυσικούς, αρχιτέκτονες, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, οι οποίοι διεξάγουν μία παραδειγματική έρευνα σχετικά με μικρονήσια φωτίζοντας τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης προσαρμογής σε δύσκολους χώρους και σκληρές συνθήκες.  Οι επιστήμονες του εργαστηρίου του ΙΜΣ προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια με την «ακτινογραφία» του υπεδάφους, σημαντικό στοιχείο της συνολικής εικόνας της Θηρασίας που επιχειρείται. Επιπρόσθετα το 2014 οργανώθηκε θερινό σχολείο κατάρτισης στις μεθόδους αυτές. Απ΄το το 2014 διεξάγεται ανασκαφή στη θέση Κοίμηση που ήδη έχει προσφέρει πολυτιμότατα στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό ολόκληρου του Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της έκθεσης  θα γίνει μία ενημέρωση από τους συντελεστές της έρευνας

Η ημερομηνία είναι 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 20:00.

Λήψη αρχείου (PDF).