Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις παρακάτω θέσεις έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις παρακάτω θέσεις έχουν ανακοινωθεί.

IMS\POS\SIEMENS\PostDoc
IMS\POS\SIEMENS\DocCan1

Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 524

 

IMS\POS\SIEMENS\DocCan2
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 525