Διάλεξη του Dr.Scott Branting (University of Central Florida)

Ο Dr.Scott Branting (University of Central Florida)  θα μιλήσει με θέμα "Geophysical Survey and Household Archaeology: Kerkenes Dag, Turkey". Η ομιλία θα λάβει χώρα στις 29 Οκτωβρίου 2015 στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Νικηφόρου Φωκά 130 και Μελισσηνού, παλιά πόλη Ρεθύμνου).