Φωτογραφική έκθεση με θέμα "Αρχαιολογικές ματιές στην πρωτοβυζαντινή Κρήτη"

Φωτογραφική έκθεση με θέμα Αρχαιολογικές ματιές στην πρωτοβυζαντινή Κρήτη

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Ανασυνθέτοντας τη δυναμική των πρωτοβυζαντινών οικισμών της Κρήτης: παλαιά προβλήματα-νέες ερμηνείες μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης" του Ινστιτουτου Μεσογειακών Σπουδών.

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Μελισσηνού & Νικ. Φωκά 130)
26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2015
Ώρες λειτουργίας: 17:30-20:00