Διάλεξη της Χριστίνας Τσιγωνάκη

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη της
Χριστίνας Τσιγωνάκη
με θέμα
Τειχίζοντας τους πρωτοβυζαντινούς οικισμούς της Κρήτης: Παλαιά ερωτήματα - νέα δεδομένα

 

 

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΜΣ
Νικ. Φωκά 130, Ρέθυμνο

 

Στην ομιλία παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος «Ανασυνθέτοντας τη δυναμική των πρωτοβυζαντινών οικισμών της Κρήτης: παλαιά προβλήματα, νέες προσεγγίσεις μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης» το οποίο υλοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Αριστεία ΙΙ). Ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα προσφέρουν νέα στοιχεία για την οχύρωση  των οικισμών στο νησί, ως μια απάντηση του Βυζαντινού Κράτους στις αραβικές επιδρομές  του 7ου αιώνα.