Απονεμήθηκε το βραβείο «Πολιτιστικής κληρονομιάς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απονεμήθηκε το βραβείο «Πολιτιστικής κληρονομιάς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Europa Nostra» στην έρευνα που πραγματοποίησε το «Ίδρυμα Ανταλλαγέντων με την Συνθήκη της Λοζάνης» (LMV - Lozan mubadilleri vakfi) με το Ελληνικό ICOMOS, με θέμα «Η κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά: η συνειδητοποίηση της ανάγκης της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μετά την Ανταλλαγή Πληθυσμών στην Τουρκία και στην Ελλάδα» (Common Cultural Heritage - Developing Local Awareness Concerning the Architectural Heritage Left from the Exchange of Populations in Turkey and Greece). Στην έρευνα και στον τόμο που έχει δημοσιευτεί από το «Ίδρυμα Ανταλλαγέντων με την Συνθήκη της Λοζάνης» συμμετείχαν, παρουσιάζοντας ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών / Ι.Τ.Ε., ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Χρήστος Χατζηιωσήφ και οι συνεργαζόμενοι ερευνητές Αντώνης Αναστασόπουλος και Ηλίας Κολοβός.

Το πρόγραμμα απονομής βραβείων που έθεσε σε εφαρμογή το 2002 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προωθείται σε συνεργασία της Europa Nostra με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με σκοπό να γίνουν γνωστές όλες οι εργασίες και οι σχετικές εφαρμογές σε όλη την Ευρώπη. Η Κριτική Επιτροπή Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εuropa Nostra αξιολόγησε 214 υποψηφιότητες χωρών μελών και υποψήφιων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Jan Figel, υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πολιτιστικά θέματα, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα στις 13 Μαρτίου 2006. Σύμφωνα με αυτά, η έρευνα για την «κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά» είναι η μόνη έρευνα από την Τουρκία και την Ελλάδα που βραυβεύτηκε.

Στο πλαίσιο της παραπάνω έρευνας, δύο εβδομαδιαίες επιστημονικές συναντήσεις (18-24 Σεπτεμβρίου και 21-27 Οκτωβρίου 2004) οργανώθηκαν στο Mustafa pasa (Σινασός) και στο Ρέθυμνο αντίστοιχα, οι οποίες περιλάμβαναν ομιλίες, εργαστηριακές μελέτες και εκθέσεις. Τα πρακτικά των συναντήσεων δημοσιεύτηκαν το Φεβρουάριο του 2005.