Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές Τουρκολογίας ή Οθωμανικής Ιστορίας

Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές Τουρκολογίας ή Οθωμανικής Ιστορίας.
ΘΕΣΗ: IMS\POS\SIEMENS\MA1
ΘΕΣΗ: IMS\POS\SIEMENS\MA2
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Οκτ 2016