Διάλεξη του Δρ. Νίκου Χρυσίδη

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε. σας προσκαλεί στη διάλεξη του Δρ. Νίκου Χρυσίδη (Southern Connecticut State University) με θέμα
Διαγωγή επίμεμπτη: προσκυνήτριες από τη Ρωσική Αυτοκρατορία στην Ιερουσαλήμ, τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα.

 

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου  2016, ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ
Νικηφόρου Φωκά  130, Ρέθυμνο