Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 32 έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση "PhD student position in the project ARCHERS" (αριθ. πρωτ. 32) έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων