(1) θέση Μετα-διδακτορικού φοιτητή στο πλαίσιο του προγράμματος ARCHERS

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ προκηρύσσει μία (1) θέση Μετα-διδακτορικού φοιτητή στο πλαίσιο του προγράμματος ARCHERS.

Post-doc fellow