Επιστημονική συνάντηση με θέμα «Όψεις των μεταβάσεων από την οθωμανική αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος»

Πρόγραμμα της επιστημονικής συνάντησης που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Κ., το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ι.ΤΕ. και το York University, στις 12-13 Μαΐου, με θέμα "Όψεις των μεταβάσεων από την οθωμανική αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος".

Πρόγραμμα