Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 78 έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ με αριθ. πρωτ. 78 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων