Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 326 & 327 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 326)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 327)