Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 319 έχουν ανακοινωθεί.

 

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 319)