Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 514 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 514)