Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης υγρομόνωσης σε δώμα του κτηρίου του ΙΜΣ

Αριθ. πρωτ. 628

Λήψη