Ελληνοτουρκική Συνάντηση Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας σε συνεργασία με το Κέντρο Σπουδών Ύστερης Αρχαιότητας και Βυζαντίου του Πανεπιστημίου Koç συνδιοργανώνουν την πρώτη Ελληνοτουρκική Συνάντηση Βυζαντινής Αρχαιολογίας στις 8-9 Σεπτεμβρίου στην Αττάλεια της Τουρκίας. Στόχος της συνάντησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο επιστημονικές κοινότητες και η δημιουργία ενός σταθερού πλαίσιου διαλόγου για ερευνητικά θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας που απασχολούν εξίσου και τις δύο πλευρές, δεδομένης της ενιαίας εικόνας που παρουσιάζει συχνά το βυζαντινό υλικό.

Επισυνάπτονται το πρόγραμμα και οι περιλήψεις της συνάντησης.