Πρακτικό αξιολόγησης για τo έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης υγρομόνωσης σε δώμα του κτηρίου του ΙΜΣ

Το πρακτικό αξιολόγησης για τo έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης υγρομόνωσης σε δώμα του κτηρίου του ΙΜΣ (με αριθ. πρωτ. 628) έχει ανακοινωθεί.

Λήψη