Στην «11η Επιστημονική Διημερίδα ΙΤΕ» βραβεύτηκε (διακρίθηκε) με το Βραβείο Προσφοράς προς ΙΜΣ η Γεωργία Παπαδάκη.

Η Διημερίδα, η οποία λαμβάνει χώρα περιοδικά, έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση της ευρύτερης ερευνητικής κοινότητας του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες των Ινστιτούτων, με έμφαση σε διεπιστημονικές συνέργειες.