Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την εκτύπωση καταλόγου έκθεσης (με αριθ. πρωτ. 874) έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 874)