Διάλεξη της Ευγενίας Ρούσσου με θέμα «Από το "κακό μάτι" στις ενεργειακές θεραπείες: μια εθνογραφική προσέγγιση των πρακτικών εναλλακτικής ιατρικής στην Ελλάδα της κρίσης»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη της Ευγενίας Ρούσσου, με θέμα «Από το 'κακό μάτι' στις ενεργειακές θεραπείες: μια εθνογραφική προσέγγιση των πρακτικών εναλλακτικής ιατρικής στην Ελλάδα της κρίσης.»

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου και ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο

Από το 'κακό μάτι' στις ενεργειακές θεραπείες: μια εθνογραφική προσέγγιση των πρακτικών εναλλακτικής ιατρικής στην Ελλάδα της κρίσης.

Ευγενία Ρούσσου, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Κέντρο Έρευνας της Ανθρωπολογίας, Νέο Πανεπιστήμιο Λισαβόνας

Στην σημερινή Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων που καταφεύγουν σε ενεργειακές θεραπείες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα όσον αφορά στην υγεία και την ευημερία τους συνεχίζει να αυξάνεται. Από γιόγκα και διαλογισμό ως (νεο)σαμανισμό και θεραπευτικές πρακτικές που βασίζονται σε πνευματικές παραδόσεις της Ασίας, της Βραζιλίας και της Αφρικής, υπάρχουν πλέον πολλές επιλογές ως προς το ποια θεραπευτική πρακτική μπορεί κανείς να υιοθετήσει στην καθημερινότητά του, συμπεριλαμβανομένης και της πιο 'παραδοσιακής' θεραπείας ενάντια στο 'κακό μάτι'. Βασισμένη σε ανθρωπολογική έρευνα που έχει διεξαγάγει η ομιλήτρια στο Ρέθυμνο και την Αθήνα, η διάλεξη θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση του πλουραλιστικού αυτού κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου των θεραπευτικών πρακτικών της λεγόμενης εναλλακτικής ιατρικής και τη σύνδεσή του με τις κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χώρες της Μεσογείου. Στόχος είναι να δοθεί μια εθνογραφική εικόνα για τον ποικιλόμορφο, πολυδιάστατο και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των εναλλακτικών θεραπειών στην Ελλάδα και να αναλυθεί το πώς ακόμα και πιο 'παραδοσιακές' θεραπευτικές πρακτικές, όπως αυτή του ξεματιάσματος, έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται εκ νέου και να υποβάλλονται σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα διαχείρισης της ιδιωτικής και δημόσιας υγείας στην Ελλάδα της κρίσης.