ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010, 17.45 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ : 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ITE*
Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, 10.00-14.00 και 18.00-20.00
Τρίτη, Τετάρτη 10.00-14.00

*Νικηφόρου Φωκά 126-130, 74100 Ρέθυμνο