Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 13 έχουν ανακοινωθεί

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 13)