Γεωαρχαιολογικές και Αρχαιολογικές Έρευνες του Τοπίου στην Κεντρική Ιταλία

Γεωαρχαιολογικές και Αρχαιολογικές Έρευνες του Τοπίου στην Κεντρική Ιταλία

Η αναγνώριση των ανθρωπογενών παραγόντων του μετασχηματισμού του τοπίου μέσω του συνδυασμού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της μελέτης της κατοίκησης στο ΝΔ Lazio της Κεντρικής Ιταλίας κατά την Δημοκρατική και Αυτοκρατορική Ρωμαϊκή περίοδο.

Michael Teichmann
(University of Kiel, Graduate School "Human Development in Landscapes" / Germany)

__________________________________________________________________________________

Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και η διαχρονική δυναμική της κατοίκησης του χώρου σε μία ευρύτερη περιφερειακή κλίμακα αποτελούν βασικές αρχές για την κατανόηση του τοπίου στην αρχαιότητα. Τα παραπάνω αποτελούν το κεντρικό θέμα της έρευνας που διεξάγεται στα πλαίσια μιας Διδακτορικής Διατριβής του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου του Kiel με τίτλο "Η Ανθρώπινη Ανάπτυξη στα Τοπία". Η έρευνα επικεντρώνεται στην Κεντρική Ιταλία κατά την Δημοκρατική και Αυτοκρατορική Ρωμαϊκή περίοδο, και μέσω γεωαρχαιολογικών ερευνών πεδίου και χωρικών αναλύσεων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) επιχειρείται η ανάλυση των παραγόντων που οδήγησαν στην κατοίκηση της περιοχής. Η περιοχή μελέτης (ΒΔ Lazio) βρίσκεται στην κοντινή ενδοχώρα της Ρώμης, αποτελούμενη από τμήματα πρώην προαστίων της μετρόπολης καθώς και πιο περιθωριακών και απόμακρων περιοχών κατανεμημένες σε διαφορετικούς τύπους του φυσικού περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη έκταση είχε ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της έννοιας της χωροταξικής οργάνωσης, που αποδείχθηκε αποτελεσματική σε μεταγενέστερα στάδια της επέκτασης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει στόχο να προσφέρει μια σύντομη εισαγωγή στην αρχαιολογία και ιστορία της περιοχής μελέτης και τη περιγραφή των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση αυτής. Θα γίνει μία παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του προγράμματος που ξεκίνησε από το 2009 και θα συζητηθούν ορισμένες εκτιμήσεις που αφορούν την ανάλυση της κατοίκησης στην περιοχή.

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 20:00
Αίθουσα Διαλέξεων Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - Ι.Τ.Ε.
Νικ. Φωκά 130, Ρέθυμνο
Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά.