Διάλεξη της Μελίνας Ταμιωλάκη με θέμα «Φιλία και ηγεσία. Το θεωρητικό μοντέλο του Ξενοφώντα και οι (πιθανές) σύγχρονες προεκτάσεις του»

 

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη της Μελίνας Ταμιωλάκη με θέμα «Φιλία και ηγεσία. Το θεωρητικό μοντέλο του Ξενοφώντα και οι (πιθανές) σύγχρονες προεκτάσεις του»

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018 και ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο

Στη σύγχρονη εποχή ο θεωρητικός προβληματισμός για θέματα ηγεσίας δεν εστιάζεται στο θέμα της φιλίας· αντίθετα, επισημαίνεται συχνά ότι η φιλία του ηγέτη προς ορισμένα πρόσωπα μπορεί να συνεπάγεται ευνοιοκρατία, ενώ ακόμα και ο όρος «σχέση» έχει θεωρηθεί απρόσφορος για να περιγράψει τη σύνδεση του ηγέτη με τους ακολούθους του. Επικρατούσαν οι ίδιες αντιλήψεις και στην αρχαιότητα;
Η παρούσα διάλεξη θα εστιάσει στον ιστορικό Ξενοφώντα, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. και ανέπτυξε έναν ενδελεχή προβληματισμό για θέματα ηγεσίας. Σε αντίθεση με τις σύγχρονες προσεγγίσεις, η φιλία κατέχει εξέχουσα θέση στη θεωρία του: επιτυχημένος ηγέτης, κατά τον Ξενοφώντα, είναι αυτός που καταφέρνει να κερδίσει τη φιλία των ακολούθων του. Η διάλεξη παρουσιάζει αρχικά το θεωρητικό μοντέλο για τη φιλία και την ηγεσία, όπως αυτό αποτυπώνεται στα έργα Κύρου ΠαιδείαΙέρων και Απομνημονεύματα, και στη συνέχεια διερευνά κατά πόσον αυτό το μοντέλο βρίσκει «εφαρμογή» σε αφηγήσεις στο σύνολο του έργου του Ξενοφώντα. Υποστηρίζεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στο ιδεώδες και την πραγματικότητα, τη θεωρία και την πράξη, και ότι αυτές οι αποκλίσεις μπορούν να αποβούν διδακτικές για τον πολιτικό προβληματισμό της εποχής μας.