Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις με αριθ. πρωτ. 270 έχουν ανακοινωθεί

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 270)