Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ) ανακοινώνει το εναρκτήριο Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «What is Maritime History?» που θα γίνει στις 25-26 Απριλίου 2018 στο Ρέθυμνο.

Το νέο Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίαςτου Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - ΙΤΕ στο Ρέθυμνο, Κρήτη

Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ) ανακοινώνει το εναρκτήριο Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «What is Maritime History?» που θα γίνει στις 25-26 Απριλίου 2018 στο Ρέθυμνο. Στο Διεθνές Συμπόσιο θα λάβουν μέρος 10 ναυτιλιακοί ιστορικοί, οι επιφανέστεροι στον κόσμο, από Αγγλία, Γερμανία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Αυστραλία για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Ναυτιλιακή Ιστορία την τελευταία 30ετία. Η χρηματοδότηση του Συνεδρίου γίνεται από το κοινωφελές Ίδρυμα «MARIA TSAKOS». Στο Συμπόσιο θα ανακοινωθεί και η τριετής υποτροφία, 2018-2021 για υποψήφιο Διδάκτορα σε Ναυτιλιακή Ιστορία που γίνεται με την χορηγία του Ιδρύματος «ΑΙΓΕΑΣ»

Επικεφαλής του νέου Κέντρου Ναυτιλιακής Ιστορίας είναι η καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη, Διευθύντρια του ΙΜΣ-ΙΤΕ.  Σκοπός του Κέντρου είναι να επεκτείνει την έρευνα σε ένα ευρύ πεδίο θεματικών της Ναυτιλιακής Ιστορίας στη περιοχή της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και πέρα από αυτές, μέσα από μια παγκόσμια, διεπιστημονική και συγκριτική οπτική. Το Κέντρο εξασφαλίζει τις αναγκαίες πηγές και υποδομές σε νέους και ώριμους ερευνητές που μελετούν ναυτιλιακή ιστορία. Μεταξύ αυτών: α) ψηφιακές βάσεις δεδομένων και πηγές, β) εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, και γ) συνεκτική και έμπειρη ομάδα ερευνητών σε ναυτιλιακή ιστορία. Επιπλέον το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας σκοπεύει να κατευθύνει σημαντικό μέρος της χρηματοδότησής του σε προικισμένους υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να συνεχίσουν την έρευνα σε ναυτιλιακή ιστορία. Το Κέντρο οργανώνει ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια και διαλέξεις για την εξασφάλιση τακτικών επιστημονικών συναντήσεων που θα δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να συζητούν και να ανταλλάσουν γνώσεις και ιδέες για περαιτέρω ερευνητική ανάπτυξη και προσβλέπει στη συνεργασία με τα Ιδρύματα που ασχολούνται με την Ελλάδα και τη θάλασσα.

Μέλη του νέου Κέντρου Ναυτιλιακής Ιστορίας είναι ο Δρ Απόστολος Δελής, Εντεταλμένος Ερευνητής  ΙΜΣ-ΙΤΕ, οι μεταδιδάκτορες Κατερίνα Γαλάνη, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Άννα Συντορένκο, 3 συνεργάτες καθηγητές και ερευνητές από Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, 1 μεταδιδάκτορας με σύμβαση από Ιταλία, 5 υποψήφιοι διδάκτορες από Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία και  μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας έχει τα εξής ερευνητικά προγράμματα και έργα:

  • Το πρώτο είναι to ερευνητικό πρόγραμμα που τιτλοφορείται "Seafaring Lives in Transition. Mediterranean Maritime Labour and Shipping during Globalization, 1850s-1920s με συντονιστή τον Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΜΣ Δρα Απόστολο Δελή σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Βαρκελώνης, Γένοβας και Aix-Marseilles, 2017-2022. ". Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι  Starting Grant 2016 της European Research Committee
  • Το δεύτερο είναι έργο που αφορά την «Ιστορία Επιχειρήσεων Ωνάση», με συντονίστρια την Τζελίνα Χαρλαύτη και κύρια μεταδιδάκτορα την Δρα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και συνεργάτιδα την Αμαλία Παππά, Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους καθώς και ομάδα 3 μεταπτυχιακών φοιτητών. Το πρόγραμμα  διαρκεί από το 2017 μέχρι το 2020 με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Ωνάση.
  • Το τρίτο είναι συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου», 2017-2020, στο ερευνητικό πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ του ΙΜΣ/ΙΤΕ στο υποέργο «Λιμενικά τοπία στο Αιγαίο (19ος-20ος αι.)» με συντονιστή έργου τον Απόστολο Δελή.
  • Το τέταρτο είναι συμμετοχή στο πρόγραμμα «Η ναυτιλία των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης: εμπορικός και πολεμικός στόλος, 1821-1831» στο οποίο συντονίστρια είναι η Τζελίνα Χαρλαύτη από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κύρια μεταδιδάκτορας η Δρ Κατερίνα Γαλάνη, 2016-2019, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Νιάρχου.
  • Το πέμπτο είναι συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης και  ναυτικής ιστορίας -  Οι ναυμαχίες της Σαλαμίνας και του Ναβαρίνου» του προγράμματος  ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Επιχειρησιακό πρόγραμμα, Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία, με συντονιστή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνεργασία με Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΤΕΙ Αθηνών, για το διάστημα 2018-2021

 

Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας οργανώνει συνέδρια:

  • Το επόμενο Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Ναυτιλιακής Ιστορία με θέμα «Visions, Vows and Wonders: Religion and the Sea in the Eastern Mediterranean, 15th-19th Centuries [Οράματα, Τάματα και 'Θάματα': Θρησκεία και Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο, 15ος-19ος αιώνας]» θα γίνει 12-13 Οκτωβρίου 2018 σε συνεργασία με το Southern Connecticut State University των ΗΠΑ όπου θα λάβουν μέρος 16 καθηγητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αγγλία, την Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία και Γαλλία. Το συνέδριο χρηματοδοτεί  το Ίδρυμα «ΑΙΓΕΑΣ».

 

Αφίσα

Πρόγραμμα