Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 290 έχουν ανακοινωθεί

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 290)