Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 1179, 1233, 1249 έχουν ανακοινωθεί

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1179)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1233)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 1249)