Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 4671, 4673 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 4671)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 4673)