Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 4671 και κωδ. θέσης 33 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 4671 - κωδικός θέσης 33)