Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την υποτροφία

Υποτροφία για έρευνα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για την κοινωνική και οικονομική ιστορία της Κωνσταντινούπολης  κατά το δεύτερο μισό του 19ου και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υποτροφία ως τις 11 Μαΐου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.