Διάλεξη της Dessislava Lilova με θέμα «Inventing the Ancestors: the Bulgarian history textbooks in the 19th century»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη της Dessislava Lilova με θέμα Inventing the Ancestors: the Bulgarian history textbooks in the 19th century

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019,  ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο


(δείτε την αφίσα της εκδήλωσης)

The purpose of the lecture is to present the fabrication of normative narrative about the national past in the Bulgarian history textbooks during the last century under Ottoman rule (from the late eighteenth century to the emergence of a sovereign Bulgarian state in 1878). The analysis covers the whole range of history textbooks (Universal, Ottoman and Bulgarian history) used in the educational system in that period. The main task is to rationalize the formation of a foundation myth, the narrative about the fall under Ottoman rule and the construction of national identity rooted in "barbarian" complex.