Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 4760, 5471, 5616, 6035 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 4760)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 5471)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 5616)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 6035)