Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 6036 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 6036)